Kruisboogvereniging Zeldzaam Maar Zeker sinds 1947
Na een gouden bruiloft (van Kees en Betje Verheijen) werd het idee geopperd om een kruisboogvereniging op te richten. Onder aanvoering van enkele buurtbewoners (Laarheide) werd er een vergadering onder de gehele buurt belegd en besloten tot het oprichten van een kruisboogvereniging. Meer dan 20 personen meldden zich direct aan en zo werd in Cafe De Brug (aan de Meirseweg gestalte gegeven aan “de Guld” welke “Alles Op Tijd” zou gaan heten.
Op 20 januari 1947 trokken Jan Vissers en Willem van de Broek naar het gemeentehuis van Zundert waar men te horen kreeg dat er geen bezwaar was tegen de vereniging, enkel de naam “Alles Op Tijd” mocht niet worden gevoerd, daar er reeds een vereniging met die naam was ingeschreven. Beide mannen losten dit ter plaatste op en maakten er “Zeldzaam Maar Zeker” van.
Toen het formele gedeelte achter de rug was, moest er nog wel een schietbaan worden gebouwd. Met gestapelde graszoden en een paar oude golfplaten werd het doelhuis gemaakt en ook het schiethuis bouwde men op uit oude materialen. Een paar oude kisten gevuld met leem uit de “Leemputten” en klaar was de schietbaan. Zo kon ZMZ van start gaan met een 3 tal oude kruisbogen en een stel kromme pijlen.
Met vallen en opstaan is ZMZ de eerste jaren doorgekomen totdat het eind jaren 50 het niet meer zo boterde met de kastelein van De Brug. Na lang wikken en wegen werd besloten om naar een ander clubhuis uit te zien en zo streek in 1960 ZMZ neer aan de Wildertsedijk bij Sjoke van Susse (later cafe-zaal Romantica – Kees van Susse). Het ledenbestand groeide gestaag en met name de komst van Jan de Bie, en zijn kennis van de materialen en training, droeg zeker bij aan de steeds verbeterende prestaties van de schutters van ZMZ. In 1962 werd ZMZ voor het eerst Nederlands Kampioen (toen nog met 6-tallen). Ook in de kring Zundert speelde ZMZ aardig mee en werd in die jaren menig kringkampioenschap behaald.
In 1973 werd de schietbaan bij Romantica verbouwd en uitgebreid van 4 naar 6 banen en ZMZ was toen weer klaar voor de toekomst. De prestaties verbeterde gedurende de jaren 70 mede onder aanvoering van Frans Jansen en in 1979 werd ZMZ voor de tweede maal Nederlands Kampioen bij de 4-tallen. Deze prestatie herhaalde men nogmaals in 1984. ZMZ kende ook moeilijke tijden door het wegvallen van leden die van grote betekenis waren, zowel bestuurlijk als sportief.
Eind jaren 80 kwamen er voorzichtige plannen om een (nieuwe) automatische schiet-accommodatie te gaan bouwen. De nieuwbouw werd gefinancierd door een renteloze lening bij de leden aan te gaan en zo kon ZMZ in de winter van 1990 volop gaan bouwen. In maart 1991 werden de nieuwe automatische banen door wethouder Roks officieel geopend en was er voor ZMZ weer een mijlpaal bereikt. Jarenlang hebben we volop van de automatische banen kunnen genieten en door diverse activiteiten te ontplooien kon de renteloze lening in circa 5 jaar volledig aan de leden worden terugbetaald. Sportief hoogtepunt was het behalen van het Nederlands Kampioenschap viertallen in 2000.
In 2002 kregen we te horen dat we nog slechts 1 jaar gebruik konden maken van onze accommodatie nabij cafe-zaal Romantica en moesten we noodgedwongen gaan uitzien naar een nieuw onderkomen. Al redelijk snel kwamen we als bestuur in contact met Peter Mutsters (uitbater van Cafe De Valk te Wernhout) en hij toonde zeker interesse in een kruisboogvereniging in Wernhout. Na enkele gesprekken en overwegingen hebben we als vereniging toen de knoop doorgehakt en zijn we in 2003/2004 keihard gaan werken aan een compleet nieuwe overdekte accommodatie voor 6 automatische banen. In maart 2004 is, mede dankzij de inzet van onze leden en zeker ook Peter en Janus Mutsters van cafe De Valk, de baan officieel door wethouder Jacobs in gebruik genomen en is ZMZ sinds dat jaar officieel gehuisvest bij Cafe De Valk te Wernhout. Later zijn de banen technisch aangepast en zijn deze geschikt gemaakt voor een schietafstand op zowel 10 meter als 20 meter. Hierdoor maken Matchgroep Zundert (10 meter Match kruisboog) en Schietsport Vereniging van Gogh (10 meter Luchtgeweer Olympisch) ook gebruik van deze accommodatie.
Het meest recente wapenfeit van ZMZ is het voor de 6e maal behalen van de Nationale Titel bij de viertallen. Dit was in het jaar 2018.